Wednesday, June 01, 2005

مسئله ترك- كرد و انتخابات دور هفتم مجلس در سنقرمسئله ترك- كرد و انتخابات دور هفتم مجلس در سنقر

تاثیر مسائل سیاسی اخیر بر جامعه سنقر

امیر ارسلان حدیدی
http://www.sonqor.com/

جمعه اول اسفند حدود ساعت يازده شب التهاب های انتخاباتی که سنقر را در برگرفته بود به يک باره خوابيد و شهر به وضعيت آرام خود برگشت ولی در چهره همه افراد بجز عده معدودی اندکی حزن از اتفاق های رخ داده در هفته پر التهاب گذشته ديده می شد. سنقر شهری که کمترين تنش قومی جدی را در بين شهرها و مناطق دونژاده ايران داشت بدلايلی زخم کهنه تفرقه نژادی را دوباره تازه ديد. در اين ميان مقصر که بود ؟ آيا حتما اين راه بايستی پيموده می شد؟ سود اين کار به حساب چه کس يا کسانی ريخته می شد.؟ آیا صرف پیروزی در انتخابات ارزشی معادل حساسیت زائی نژادی در سنقر را داشت؟

شايد کسانی که از آقای نلسون حضرتی برای شرکت در انتخابات دعوت کردند و مصر بر شرکت وی بودند از آمار جمعيتی منطقه خبر نداشتند. و احتمالا نمی دانستند که استناد يک کانديدای ترک به نژاد خود در منطقه ای که نسبت جمعيتی ترک به کرد يک به چهار است باعث باخت قطعی وی می شود . و در کنار اين باخت برای عده ای که همیشه منتظر ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند تمايلات تنش آفرينی را تحريک می کند.

روشنفکر يا مدعی روشنفکری که حتی از آمارهای جمعيتی منطقه خود اطلاع ندارد و شناختی هر چند کوچک از ساده ترين کار يعنی مقايسه جمعيتی نژادهای منطقه را نمی تواند انجام دهد چگونه به خود اجازه می دهد که تحليل سياسی ارايه دهد. و خود را قيم آينده شهر بداند و افراد خوش سابقه ای همچون حضرتی را به میدان مبارزات انتخاباتی بکشاند. میدانی که تصور برد در آن برای حضرتی 1 به 4 بود. آیا اینان نمی خواستند حضرتی را برای همیشه حذف کنند؟ آیا سرنخ اینان به جای دیگر بند نبود که اغراض نامناسبی را به نفع عده ای معدود دامن بزنند؟ مسئله شرکت آقای حضرتی نیست . صرفا مشکل بر سر ایجاد حساسیتی است که نتیجه آن مثل روز روشن بود. و شد آنکه نباید بشود.

جمعيت شهرستان سنقر حدود 130000نفر است که 30000 نفر ترک زبان و 100000 نفر کرد زبانند. آقائی که حضرتی را با قطعيت پيروز ميدان می دانست (و الان معتقد است که از اول هم ميدانست که اينطور می شود و حضرتی برنده نمی شود) با کدام معيار اين نسبت را با مطرح کردن يا شدن اختلاف های زبانی شانس پيروزی می داند؟

ممکن است که مطرح شدن اختلافات قومی و قبيله ای به طرف مقابل نسبت داده شود ولی اين از بار مسئوليت کسی کم نمی کند هر فرد معمولی می داند وقتی تنور رقابت سياسی داغ شود طرفين به هر شيوه ممکن رو می آو.رند پس بايستی اين نکته را مد نظر قرار می دادند.

جالبتر و حزن آورتر اینکه بعضی از ياران آقای حضرتی روی اين نکته که خانم ايشان کرد است و خود وی هم به لهجه کردی به خوبی صحبت می کند حساب باز کرده بودند حال اين سوال مطرح است که در روستاهای سنقر از کی تا کنون زن ها توانسته اند در مسائل سياسی نقشی هر چند ناچيز بازی کنند که اين بار دوم آنها باشد و بتوانند نظر مردها را تغيير بدهند (العياذبالله) . در ضمن قضاوت نژادی در اين منطقه روی خود فرد انجام می گيرد نه وابستگانش.

یادمان باشد که ما در سنقر و با شرایط فرهنگی آن زندگی می کنیم و باید بر اساس مقتضیات آن عمل کنیم گر چه ایده آلیسم همیشه مایه ادامه زندگی انسان بوده است ولی زندگی یک پدیده رآل است. به هر حال به امید اینکه در آینده با تحلیل درست تری در مسائل اجتمائی عمل کنیم . گرچه از این نوع تفرقه اندازی ها از طرف هر دو گروه اعلام انزجار می شود ولی یادمان باشد در این منطقه سال ها کرد و ترک بدون هیچ تنشی زندگی کرده اند ما پایه گذار تنش نباشیم .
-------------------------
شنبه، 9 اسفند، 1382

علی رضا- شایعه ها و سنقر

چندروزی که سنقر بودم فرصت نوشتن دست نداد.ولی الان کامپيوتر در دسترس من است ومی نويسم

انتخابات تمام شد ومن آنجا بودم واقعا به گند کشيدند شهرمان را با مطرح کردن ترک و کرد دست خيلی ها توکار بود اول که قرار بود دکتر محبی از صندوق در بيايد ولی وقتی سنبه حضرتی پرزور ديده شد رقيب قرص تری می خواست که الياسی را آوردند البته الياسی بد هم نيست و شايد از حضرتی هم بهتر باشد.

ولی ترک و کرد بازی در سنقر به اين شکل سابقه نداشت که چشممان به آن هم روشن شد.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home